Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
   
   
   
   
   
   
   
   U bent
   
  U bent mijn Bevrijder, Rechtvaardig en trouw U bent het die het zegt : “Ik ben altijd bij jou” U bent mijn Trooster, Bevrijder en kracht, U bent de sterkste, en heeft alle macht.
  U bent de schepper van hemel en aarde, die voor mij het beste bewaarde, U bent het die mij schiep, en mij alles gaf, U maakte mij, zoals u dat wilde, Helemaal compleet, helemaal af.
  U bent degene bij wie ik kan komen Hoe het ook met mij gaat, U hebt geen spreekuur, geen agenda, Ik mag altijd bij U komen, maakt niet uit hoe laat.
  U bent het die mij een eigen wil heeft gegeven, Zodat ik kon kiezen tussen het goede en het kwade, Het aardse en het eeuwige leven. U bent het die dit deed, en alles doet zodat ik voor de volle 100 procent, zou weten wie U bent.
   
   
   

  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   
  Never Alone

  I waited for you today
  But you didn't show
  No no no I needed You today
  So where did You go?
  You told me to call Said You'd be there
  And though I haven't seen
  You Are You still there?

  [Chorus:]
  I cried out with no reply
  And I can't feel
  You by my side
  So I'll hold tight to what I know
  You're here and I"m never alone
  And though I cannot see You
  And I can't explain why
  Such a deep, deep reassurance
  You've placed in my life
  We cannot separate 'Cause You're part of me
  And though You're invisible I'll trust the unseen

  [Chorus]

  We cannot separate You're part of me
  And though You're invisible
   


  Reacties
   
   

   
   
  Focus op Jezus
   
  als het stormt in jou.
  als er harde stemmen klinken in je Hoofd.
   
  Focus op Jezus..
  als de stilte schalt.
  en het leven weer niet doet wat ze belooft. 
  als de avond valt
  en het licht gaat uit,
  als je zoekt naar wat rust in de nacht.
  als je hart verlangt.
  naar de morgen dauw.
  hij staat naast jou!

  focus op Jezus
  als het stormt in jou.
  als er harde stemmen
  klinken in je Hoofd.
   
  Focus op Jezus..
  als de stilte schalt.
  en het leven weer niet doet wat ze belooft.
  als de zon verdwijnt.
  en de regen valt.
  als geen mens jou geen schuilplaats meer biedt.
  als je hart verlangt. naar het hemelblauw
  Hij blijft bij jou!

  als de avond valt en het licht gaat uit,
  als je zoekt naar wat rust in de nacht.
  als je hart verlangt. naar de morgen dauw.
  hij staat naast jou!
  Hij blijft bij jou...
   
  Gerald Troost
   
     Reacties

  God kent jou!

   

   

  Ben jij die mens, die

  verlangend een omarming

  van iemand verwacht?

  Voelt het zo eenzaam met

  zoveel mensen om je heen,

  die horen maar niets zeggen

  en kijken maar niets zien?

   

  Is er iemand

  die jou kan vinden?

   

  Je hart is gebroken en

  duisternis ligt als een

  deken van pijn over de 

  fundamenten van je bestaan.

  En je hebt maar één gedachte:

  ik verberg het maar, want

  niemand hoeft het te zien. 

   

  Niemand?

   

  Is hier iemand

  die mij vinden kan?

   

  Je loopt door een nacht met

  een mantel van verdriet,

  zwaar drukkend 

  op je schouders,

  en al je hoop is uitgewist 

  je vraagt vertwijfeld:

  Wie ben ik

  Wie - ben - ik?

   

  Is daar iemand

  Die mij hóren kan?

   

  Bestaat er een muur die

  voor Hem te sterk is?

  Ken jij een zee die

  voor Hem te groot is?

  Is er een put zo diep

  dat Hij jou niet ziet zitten?

   

  Er is Iemand die je ziet,

  Die alles van je weet,

  en Die je beter kent

  dan dat je jezelf kent!

   

  Mijn Kind:

  Er is geen nacht 

  zo duister

  of er zal Licht schijnen 

  En… je zult 

  een Gezicht

  van Liefde zien!

   

  Je liefhebbende Vader.

  Reacties

   

   

  Voel je je eenzaam?


  Denk je dat je er alleen voor staat?

  Dat je alles alleen moet doen?
  Je bent niet alleen!

  Ook al voel je je eenzaam:

  er staat Iemand naast je.

  God staat naast je

  Hij kijkt met je mee.

  En ziet je gezicht.

  Je uitdrukking.

  Hij ziet je gedachten.

  Hij hoort de woorden die je spreekt.

  Hij kent je gevoelens.
  Hij kent je beter dan jij jezelf kent!

  Jezus is er voor je!

  Hij weet wat je bezighoudt
  De dorre vlakten waar je doorgaat.

  En Hij trekt je erdoorheen.

  Naar het eind van die donkere tunnel.

  Naar een stralend Licht.

  Jezus is dat Licht.

  Hij is je zon!

  Hij straalt je toe.

  Hij doorkrengt je lichaam en geest met Licht Helder allesverlichtend Licht


  Hij maakt je los van je eenzaamheid.


  Ik ben vlakbij je!


  Hij zegt: ik ben er voor je.

  Ik ben je Licht in je leven.

  Alles is ondergeschikt aan Mij

  Ik wil je helpen.

  Ik wil je beschermen.

  Ik wil je verlossen.
  Laat het maar los.

  Ik zal je dragen

  Ik sterk je

  Ik ondersteun je

  Ik troost je

  Ik bescherm je

  Ik ben vlakbij je.


  Wil je Mij toelaten?

  Je rots in de branding

  . Je koele bron van water.

  Voor eeuwig en altijd.


  Wil jij Mij toelaten?

   

  Jezus, Jouw Redder


  bron: Openhands
   

  Reacties
   
   
   
   
  God redt uit alle nood
   
   
   
  1 Looft de HERE, want Hij is goed,
  want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.
  2 Dat de verlosten des HEREN zo spreken,
  die Hij uit de macht van de tegenstander heeft verlost
  3 en uit de landen heeft verzameld,
  van het oosten en van het westen,
  van het noorden en van de zee.
   
   
  4 Er waren er, die dwaalden in de woestijn, op een eenzame weg,
  een stad ter woning vonden zij niet;
  5 hongerig waren zij, ja dorstig,
  hun ziel versmachtte in hen.
  6 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij redde hen uit hun angsten;
  7 Hij deed hen treden op een effen weg
  om te gaan naar een stad ter woning.
  8 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  9 omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
  en de hongerende ziel met het goede vervuld.
   
   
  10 Er waren er, die in donkerheid en diepe duisternis zaten,
  gebonden in ellende en ijzer.
  11 Omdat zij de woorden Gods hadden weerstreefd
  en de raad des Allerhoogsten versmaad,
  12 had Hij hun hart door moeite vernederd;
  zij struikelden, en er was geen helper.
  13 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij verloste hen uit hun angsten;
  14 Hij voerde hen uit donkerheid en diepe duisternis
  en verscheurde hun banden.
  15 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
  16 omdat Hij koperen deuren heeft verbroken
  en ijzeren grendels verbrijzeld.
   
   
  17 Er waren dwazen, die wegens hun zondige wandel
  en wegens hun ongerechtigheden gepijnigd werden;
  18 hun ziel gruwde van elke spijze,
  zij waren de poorten des doods nabij.
  19 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij verloste hen uit hun angsten;
  20 Hij zond zijn woord, Hij genas hen
  en deed hen aan de groeve ontkomen.
  21 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  22 dat zij lofoffers offeren
  en zijn werken met gejubel vertellen.
   
   
  23 Er waren er, die met schepen de zee bevoeren,
  die handel dreven op de grote wateren.
  24 Zij zagen de werken des HEREN
  en zijn wonderen in de diepte.
  25 Hij sprak en deed een stormwind opsteken,
  die haar golven omhoog hief;
  26 zij rezen ten hemel, zonken neer in de waterdiepten,
  hun ziel verging van ellende;
  27 zij tuimelden en wankelden als een beschonkene,
  al hun wijsheid werd verslonden.
  28 Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid,
  en Hij voerde hen uit hun angsten;
  29 Hij maakte de storm tot een zacht suizen,
  zodat de golven stil werden.
  30 Zij verheugden zich, omdat die tot rust kwamen,
  en Hij leidde hen naar de haven van hun begeerte.
  31 Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
  en om zijn wonderen aan de mensenkinderen;
  32 dat zij Hem verhogen in de gemeente des volks,
  en Hem loven in de raad der oudsten.
   
   
  33 Hij maakt stromen tot een woestijn
  en waterbronnen tot een dorstig land;
  34 vruchtbaar land tot zoute grond
  wegens de boosheid van wie daar wonen;
  35 Hij maakt de woestijn tot een waterpoel
  en dorstige grond tot waterbronnen.
  36 Hongerigen doet Hij daar wonen,
  zij stichten er een stad ter woning,
  37 zij bezaaien akkers en planten wijngaarden,
  die vrucht als opbrengst opleveren.
  38 Hij zegent hen, zodat zij zeer talrijk worden,
  en hun vee laat Hij niet verminderen.
  39 Dan verminderen zij en zinken weg
  door de druk van rampspoed en kommer.
  40 Over de edelen giet Hij schande uit,
  Hij doet hen ronddolen in ongebaande wildernis.
  41 Maar de arme beschermt Hij tegen verdrukking
  en maakt geslachten talrijk als een kudde.
  42 De oprechten zien het en verheugen zich,
  alle onrecht sluit de mond.
  43 Wie is wijs? Hij lette op deze dingen,
  laat men acht slaan op de gunstbewijzen des HEREN.
   
   

  Lees meer...
  Fantasy Woman
   
   
  Alleen maar toch niet alleen.
  Want Jezus is bij mij.
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl