Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

  Deze brief is speciaal voor .......... jou !

   

  ‘Ik ben de weg de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg tot de Vader’

  Johannes 14:6

   

  Ik schrijf deze brief, omdat jij de moeite waard bent.

  Ik zag je gisteren nog toen je met je vrienden praatte. Ik heb de hele dag gewacht want Ik hoopte dat je ook met Mij wil praten. Soms zie je er zo verdrietig uit, zo alleen…

  Dat doet Mij pijn, want Ik weet hoe jij je voelt. In de tijd dat Ik op aarde was, heb Ik het moeilijker gehad als jij het ooit zult hebben.

   

  Tweeduizend jaar geleden heb Ik voor jou gekozen. Ik heb voor je gekozen omdat je belangrijk voor Mij bent. Zo belangrijk dat Ik de prijs heb betaald voor jouw fouten en tekortkomingen, toen Ik daar aan het kruis hing tussen hemel en aarde.

  Ik was door God verlaten, zodat jij weer bij Hem kunt komen. Ik heb Mijn leven gegeven om jou te kunnen redden. Na drie dagen ben Ik weer opgestaan en heb Ik de dood overwonnen, zodat jij eeuwig leven kunt krijgen.

   

  Ik weet dat tweeduizend jaar een lange tijd is en Ik kan me goed voorstellen dat het moeilijk is om te geloven wat Ik voor jou heb gedaan. Toch is het zo en dat probeer Ik je te vertellen door wat je om je heen ziet. In de blauwe lucht en het groene gras. Dat probeer Ik je te vertellen als Ik je omhels met warme zonnestralen.

   

  Roep Me … Praat alsjeblieft met Me … Vertel Me waarmee je zit.

  Ik kan je echt helpen!

   

  Als je voor Mij kiest, kun je eeuwig leven krijgen. Een leven zoals het leven bedoeld is, zonder fouten en tekortkomingen.

  Neem Mij aan als Koning van je hart en Ik zal je Mijn liefde geven. Ik zal je zoveel liefde geven dat je het kan uitdelen aan anderen. Ik zal je troosten als je verdriet hebt en je hart laten zingen als je blij bent.

   

  Kies voor Mij.

  Ik heb allang voor jou gekozen.

   

  Jouw vriend Jezus

   

  ‘Mijn vrede laat Ik bij u achter. Die vrede is heel anders dan die van de wereld. Wees nooit meer bang of ongerust’

  Johannes 14:27

   

  Bron: Actie GLOEILAMP

   

  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl