Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
   
   
   
   
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
   
  Wat is een heerlijker lot om in de vrijheid te leven
  in de nabijheid van God!
  't Is of Hij vriendelijk nodigt:
  Geef maar je lasten aan Mij.
  Ik zal je vaderlijk troosten
  en maak je hart wel weer blij!
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
  Wat is er schoner, mijn kind,
  dan dat je door Zijn ontferming troost
  en barmhartigheid vindt?
  Hij tilt je op in Zijn woning,
  waar je de vrede ontmoet,
  die je verblijd en laat danken als je Zijn liefde begroet.
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
  Dat schenkt je telkens genot:
  Hemelse kracht te ervaren in de verbinding met God!
  Mag soms de eenzaamheid knagen,
  met Gods gemeenschap nabij
  kun je het leven omarmen,
  ben je tevreden en blij!
   
  @Frits Deubel
   
  Reacties
   
   
   
   
   
  Fantasy Woman photo ma39-48.gif
   
   
  De Goede Strijd
   
  Het is een nauwe poort die wij zijn doorgegaan Het is een smalle weg die wij betreden, Wij gaan de weg die Hij is voorgegaan, en waar wij Jezus volgen op Zijn schreden.

  Soms voert de weg omhoog, soms ook door diepe dalen, soms lopen wij in 't duister soms in een helder licht. Soms als wij op het punt staan te verdwalen, houdt God de lamp van 't woord op ons gericht

  Hij troost ons,en Hij ondersteunt de kleinen, en draagt vermoeiden bij een hindernis. Zo komen wij aan het eindpunt met de Zijnen, door God die altijd bij Zijn kinderen is,

  Zo zullen wij de weg ten einde lopen bij dag en nacht strijden de Goede Strijd De Poort van 't Nieuw Jeruzalem staat open ons wacht de krans van de rechtvaardigheid.

   

  Gerrit Kloos
   
   
   
  Reacties

   

   

  Heer, ik vertrouw op U

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U bent de bron van mijn bestaan

  Zonder U kan ik niet verdergaan.

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U leidt mij van dag naar dag

  Altijd, zolang ik leven mag.

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U bent mijn houvast in dit leven

  En wilt mij met liefde omgeven.

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U zorgt en laat mij nooit alleen

  U kent mij en blijft om mij heen,

   

  Heer, ik vertrouw op U

  U wil ik danken voor al het goede Heer,

  houd mij onder Uw hoede.

   

  Fedde Nicolai

  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl