Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   

   

   

  Vrede

   

  Johannes 14:27: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd."

  Vrede en rust geeft Jezus in het hart van de mens, de Heilige Geest geeft deze vrede. Door Jezus hebben wij ook vrede met God, Jezus bracht door Zijn lijden en sterven verzoening.

  Jammer genoeg zijn er heel veel ruzies en conflicten tussen mensen, het zijn eigenlijk allemaal kleine oorlogjes. Het lijkt wel of het steeds erger wordt. Conflicten in huwelijken die tot scheiding leiden met alle nare gevolgen van dien. Duizenden kinderen krijgen een slecht voorbeeld door de ruzies tussen de ouders. Soms maken mensen verwijtende opmerkingen b.v. over de oorlog in Irak, terwijl dezelfde mensen ruzie (oorlog) hebben en conflicten met familie, buren, op de werkvloer, op school, enz.

  Jezus geeft ons vrede en leert ons ook hoe wij in vrede met elkaar kunnen leven.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Lukas 2:14, Handelingen 10:36, Romeinen 2:10, Romeinen 5:1, Romeinen 8:6, Romeinen 14:17, Galaten 5:22, Kolossenzen 3:15, 1 Petrus 3:11.
   
   
  Reacties

   

   Romantic photo ma49-39.gif

   

  Rust 

  Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."

  Heel veel mensen leven met grote frustratie en stress, met als gevolg heel veel ziekten die daardoor ontstaan. Een ongekende hoeveelheid kalmerende middelen en slaaptabletten moeten wat rust brengen.

  De echte rust is bij Jezus te vinden, als wij Zijn juk op ons nemen (dit betekent: als wij Hem gehoorzaam zijn en Hij onze Leidsman en Adviseur mag zijn) komen wij in een totale rust. Want Jezus is de beste Adviseur en Leidsman. Hij is de goede Herder. Miljoenen mensen kunnen getuigen van de rust die Jezus geeft.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Psalm 62:7, Hebreeën 4:1, Hebreeën 4:3, Hebreeën 4:11.
   
   
   
  Reacties
   
   
   
   
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
   
  Wat is een heerlijker lot om in de vrijheid te leven
  in de nabijheid van God!
  't Is of Hij vriendelijk nodigt:
  Geef maar je lasten aan Mij.
  Ik zal je vaderlijk troosten
  en maak je hart wel weer blij!
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
  Wat is er schoner, mijn kind,
  dan dat je door Zijn ontferming troost
  en barmhartigheid vindt?
  Hij tilt je op in Zijn woning,
  waar je de vrede ontmoet,
  die je verblijd en laat danken als je Zijn liefde begroet.
  Eenzaam, maar met God gemeenzaam!
  Dat schenkt je telkens genot:
  Hemelse kracht te ervaren in de verbinding met God!
  Mag soms de eenzaamheid knagen,
  met Gods gemeenschap nabij
  kun je het leven omarmen,
  ben je tevreden en blij!
   
  @Frits Deubel
   
  Reacties

   

   

   

   

  Beach photo ma35-2.gif

   

   

   

  Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten.

  Psalm 62:6

  Genade komt altijd beschikbaar vanuit rust. Omdat Jezus voor jou heeft gestreden, gunt God je zijn rust. Het is de rust waarin de strijd gestreden is en de overwinning behaald. In die rust kan alles wat God voor je in gedachten heeft opbloeien.

  Jezus geeft je die rust. Kijk maar.

  O Rust in je gedachten – Hij zorgt dat alles klopt

  O Rust in je gevoelsleven – Hij geeft je zijn vrede

  O Rust in je geest – Hij is je zekerheid

  O Rust over jezelf – Hij denkt goed over je

  O Rust over je toekomst – Hij gaat je voor

  O Rust in je studie of werk – Hij zorgt voor je

  O Rust in je relaties – Hij geeft je zijn liefde

  O Rust in je huis, je bezit – Hij waakt erover

  O Rust over je financiën – Hij voorziet in alles

  O Rust in je lichaam – Hij is je kracht

  O Rust over je plannen – Hij zegent ze

  O Rust over je vragen – Hij is het antwoord

  O Rust over je verleden – Hij keert alles ten goede

  O Rust over je familie – Hij is onze Vader

  O Rust in je slaap – Waar je hoort hoe geliefd je bent
   
   
  Marcus 4:35-41 Matteüs 8:23-27 Lucas 8:23-25
   
   
  Willem de Vink
   
   
   
  Reacties
   
   
   

  Joshua 1:9

   
   
   
   
  Nooit meer alleen
   
  Ook al gaat mijn weg door een die dal van duisternis heen,
  Uw liefde drijft de angst uit in mij.
  Ook al loop ik vast overvallen door een hevige storm,
  ik keer niet om want U bent nabij.

  En ik vrees een gevaren meer,
  met mijn God steeds aan mijn zij.
  Voor wie zou ik nog vrezen? 
  Hij is toch bij mij?
  Hij is toch bij mij?

  Refrein:
  Nooit meer, nooit meer alleen,
  loop ik door de stormen.
  Nooit meer, nooit meer alleen,
  op de berg of in de dalen.
  Nooit meer, nooir meer aleen;
  Heer, U laat mij nooit meer alleen.

  En, ik zie al de glans, in de verte,
  van het stralende licht.
  Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht
  Maar tot aan die dag dat de schepping
  wordt bevrijd van de pijn,
  blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

  En ik vrees geen gevaren meer,
  met mijn God steeds aan mijn zij.
  Voor wie zou ik nog vrezen?
  Hij is toch bij mij?
  Hij is toch bij mij?

  Ja, ik zie al de glans, in de verte,
  van het stralende licht.
  Maar tot aan die dag
  dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
  blijf ik U prijzen,
  blijf ik U prijzen. (2x)

  (Refrein 3x)
   
  Opw 698
   


  Reacties

   

   

   

   

   

  Wie kent mijn stille uren,

   

  Wie kent mijn stille uren,

  mijn onverwerkt verdriet?

  De bitt’re stroom van tranen,

  wie is het die ze ziet?

  Ik lach en maak zelfs grapjes,

  terwijl mijn hart soms huilt.

  Het kind dat niemand waarneemt,

  heel kwetsbaar in mij schuilt.

  Toch weet ik dat er Één   is,

  die door mijn lach heenkijkt en als ik mij alleen voel,

  zacht door mijn haren strijkt.

  ’k Heb dan een onderonsje,

  een tweespraak met mijn Heer

  en zonder zware woorden legt Hij Zijn liefde neer.

  Ik ben van Hem gaan houden,

  omdat Hij mij bemint, d

  e avond met mij afsluit, de dag met mij begint .

  In al mijn stille uren zie ik Zijn beeltenis.

  Is het geen wonder dat Hij er telkens voor mij is?

   

  @Frits Deubel

   
  Reacties
   
   
   
   
   
  Stil met U te spreken
   
   
  Stil met U te spreken
  in de eenzaamheid Heer
  naar U te luist`ren
  wat een heerlijkheid. Zorgen moeten wijken voor U heerlijk licht,
  Heiland geef dat ik mijn blik op U slechts richt. U alleen kunt sterken in de aardse strijd,
  als ik U wil volgen
  waar U mij ook leidt. Wonderlijk die liefde die U mij steeds geeft en
  `t is door die liefde dat ik eeuwig leef. `k Weet, U zult mij leiden waar ik ook zal gaan,
  `k weet, dat U vol liefde aan mijn zij zult gaan. Nee er zijn geen woorden voor wat ik beleef,
  als ik mij volkomen in Uw liefde geef. Steeds weer kan ik rusten in Uw grote kracht,
  terwijl ik in vertrouwen Uwe komst verwacht.
  @Henri Schipper
   
  Reacties
   
   
   
   
  Rust en vrede
   
   
  Mattheüs 11:28-29: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen."
   
   
   
  Johannes 14:27: "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd."
   
   
   
  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl