Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   stijgenopalsarenden.jpg image by marte031

   

  Een vaste burcht is onze God

   

  Een vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de Zijnen!
  Al drukt het leed, al dreigt het lot,
  Hij doet zijn hulp verschijnen!
  De vijand rukt vast aan
  met opgestoken vaan;
  hij draagt zijn rusting nog
  van gruwel en bedrog,
  maar zal als kaf verdwijnen!
  Geen aardse macht begeren wij,
  die gaat welras verloren.
  Ons staat de sterke Held ter zij,
  dien God ons heeft verkoren.
  Vraagt gij zijn naam?
  Zo weet, dat Hij de Christus heet,
  Gods eengeboren Zoon,
  verwinnaar van de troon:
  de zeeg’ is ons beschoren! En grimd’ ook d’open hel ons aan
  met al haar duizendtallen,
  toch zal geen vrees ons nederslaan,
  toch doen wij `t krijgslied schallen.
  Hoe ook de satan woedt,
  wij staan hem voet voor voet,
  wij tarten zijn geweld;
  zijn vonnis is geveld:
  één woord reeds doet hem vallen! Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  en zal geen duimbreed wijken.
  Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
  zal u de vaan doen strijken!
  Delf vrouw en kind’ren `t graf,
  neem goed en bloed ons af,
  het brengt u geen gewin:
  wij gaan ten hemel in
  en erven koninkrijken!
   
  OPW.
   
  Reacties

   

   

   

   

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij

   

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

  aan het kruis de dood nabij.

  Die voor mij het oordeel draagt;

  Hij die tot zonde wordt gemaakt.

  Wat een offer - Hij voor mij!

  Wie wil worden zoals Hij?

  Zoveel pijn, ongerechtigheid,

  is op Hem die voor mij strijdt.

   

  Zie hoe Jezus biddend strijdt

  met de pijn, verlatenheid.

  Zo alleen, verwond roept Hij:

  Mijn God, waarom verlaat U mij?

  Zie wat Jezus heeft gedaan;

  in zijn lijden heeft doorstaan.

  Zoveel liefde verwondert mij;

  niemand heeft zo lief als Hij.

   

  Als de Heer zijn leven geeft

  vlucht de dag, de aarde beeft.

  Zelfs de dood verliest haar macht

  als Jezus roept: het is volbracht!

  Waarlijk Hij is Zoon van God,

  die voor ons gekruisigd wordt.

  Door zijn wonden genezen wij;

  in zijn dood maakt Hij ons vrij.

   

  Heel de schepping slaakt een zucht;

  zij ontwaakt, het duister vlucht.

  Jezus leeft, is opgestaan;

  Hij roept ons uit de dood vandaan.

  Juich, want Hij, mijn Here leeft!

  Hij die overwonnen heeft.

  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

  nooit van God verlaten zijn.

   Juich want Hij, mijn Here leeft!

  Hij die ons de toekomst geeft.

  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

  nooit van God verlaten zijn.

   

  Tekst: Hans Maat,

  muziek: Elbert & Niek Smelt.

  © Stichting Sela Music

  Reacties
   
   
   

  Joshua 1:9

   
   
   
   
  Nooit meer alleen
   
  Ook al gaat mijn weg door een die dal van duisternis heen,
  Uw liefde drijft de angst uit in mij.
  Ook al loop ik vast overvallen door een hevige storm,
  ik keer niet om want U bent nabij.

  En ik vrees een gevaren meer,
  met mijn God steeds aan mijn zij.
  Voor wie zou ik nog vrezen? 
  Hij is toch bij mij?
  Hij is toch bij mij?

  Refrein:
  Nooit meer, nooit meer alleen,
  loop ik door de stormen.
  Nooit meer, nooit meer alleen,
  op de berg of in de dalen.
  Nooit meer, nooir meer aleen;
  Heer, U laat mij nooit meer alleen.

  En, ik zie al de glans, in de verte,
  van het stralende licht.
  Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht
  Maar tot aan die dag dat de schepping
  wordt bevrijd van de pijn,
  blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen.

  En ik vrees geen gevaren meer,
  met mijn God steeds aan mijn zij.
  Voor wie zou ik nog vrezen?
  Hij is toch bij mij?
  Hij is toch bij mij?

  Ja, ik zie al de glans, in de verte,
  van het stralende licht.
  Maar tot aan die dag
  dat de schepping wordt bevrijd van de pijn,
  blijf ik U prijzen,
  blijf ik U prijzen. (2x)

  (Refrein 3x)
   
  Opw 698
   


  Reacties
   
   
   
  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan
  U bent mijn hulp Heer
  Door wie de hemel en aan de zij ontsta
  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan
  U bent mijn hulp Heer
  Door wie de hemel, en aan de zij ontsta

  Ik heb u nodig, God
  Want U bent al mijn hoop
  U bent mijn kracht en lief
  Dus ik vertrouw op U
  Dat U mij redden zult
  Geef mij U leven, Heer

  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan
  U bent mijn hulp Heer
  Door wie de hemel en aan de zij ontsta

  Ik heb u nodig God, want u bent al mijn hoop
  U bent mijn kracht, mijn lief
  Dus ik vertouw op U
  Dat U mij redden zult
  Geef mij u leven, Heer

  Ik heb u nodig God, want U bent al mijn hoop
  U bent mijn kracht, mijn lief
  Dus ik vertrouw op U
  Dat U mij redden zult
  Geef mij U leven, Heer

  Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
  Waar komt mijn hulp vandaan?
  Opw.451
   
   


  Lees meer...
   
   
   
   
  God wijst mij een weg
  als ik zelf geen uitkomst zie.
  Langs wegen die geen mens bedenkt,
  maakt Hij mij Zijn wil bekend.
  Hij geeft elke dag
  nieuwe liefde, nieuwe kracht.
  Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
  wijst Hij mij de weg.

  Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij.
  Hij toont mij een rivier in de woestijn.
  Alles zal ooit vergaan
  maar Zijn liefde blijft bestaan
  en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
   
  Opw.429
   
   

  Lees meer...

  Mijn Jezus, mijn Redder

  Mijn Jezus, mijn Redder,
  Heer, er is niemand als U.
  Laat elk moment, al wat ik denk,
  vol zijn van Uw liefde, Heer.

  Mijn schuilplaats, mijn trooster,
  veilige toren van kracht,
  adem en stem, al wat ik ben,
  brengen U voortdurend eer.

  Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
  Zing van de Koning en Zijn heerschappij.
  Bergen aanbidden, de zee juicht mee
  bij het horen van Uw Naam.

  U wil ik prijzen voor dat wat U schiep;
  mijn leven lang loven, want U heb ik lief.
  Niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

  Oorsp. titel: Shout to the Lord.
  Tekst & muziek: D. Zschech.

  Lees meer...
  Gothic Fantasy
   
   
   
  Jezus, ik wil heel dicht bij u komen

  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer
   
  Opwekking 502
   

  Lees meer...
   
   
   
  WAARLIJK, MIJN ZIEL

  Waarlijk, mijn ziel
  keert zich stil tot God,
  van Hem is mijn heil.
  Hij is mijn Rots, mijn Burcht,
  ik zal niet wankelen.

  Waarlijk, mijn ziel
  keert zich stil tot God.
  Ik verwacht het van Hem,
  mijn schuilplaats is in mijn God.
  Ik heb U lief, mijn Redder,
  en ik vertrouw op U.
  Mijn handen hef ik naar het heiligdom,
  zo prijs ik U, mijn leven lang.

  Waarlijk, mijn ziel
  keert zich stil tot God,
  op Hem rust mijn heil,
  mijn schuilplaats is in mijn Heer.
   
  Opw.190
   

  Lees meer...
   
   
   
   
  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  uw schaduw beschermt mij
  uw troon is mijn toevlucht
  u bent mijn leven mijn heer

  Jezus
  ik wil heel dicht bij u komen
  in uw nabijheid kunt zijn
  zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen
  u maakt mij heilig en rein

  in de schuilplaats van de Allerhoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  Uw schaduw beschermt mij
  Uw troon is mijn toevlucht
  U bent mijn leven mijn heer

  in de schuilplaats van de aller hoogste
  blijf ik onder uw vleugels o heer
  Uw schaduw beschermt mij
  Uw troon is mijn toevlucht
  U bent mijn leven mijn heer

  Uw schaduw beschermt mij
  Uw troon is mijn toevlucht
  U bent mijn leven mijn heer
   
   
  Opwekking 502
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl