Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   stijgenopalsarenden.jpg image by marte031

   

  Een vaste burcht is onze God

   

  Een vaste burcht is onze God,
  een toevlucht voor de Zijnen!
  Al drukt het leed, al dreigt het lot,
  Hij doet zijn hulp verschijnen!
  De vijand rukt vast aan
  met opgestoken vaan;
  hij draagt zijn rusting nog
  van gruwel en bedrog,
  maar zal als kaf verdwijnen!
  Geen aardse macht begeren wij,
  die gaat welras verloren.
  Ons staat de sterke Held ter zij,
  dien God ons heeft verkoren.
  Vraagt gij zijn naam?
  Zo weet, dat Hij de Christus heet,
  Gods eengeboren Zoon,
  verwinnaar van de troon:
  de zeeg’ is ons beschoren! En grimd’ ook d’open hel ons aan
  met al haar duizendtallen,
  toch zal geen vrees ons nederslaan,
  toch doen wij `t krijgslied schallen.
  Hoe ook de satan woedt,
  wij staan hem voet voor voet,
  wij tarten zijn geweld;
  zijn vonnis is geveld:
  één woord reeds doet hem vallen! Gods Woord houdt stand in eeuwigheid
  en zal geen duimbreed wijken.
  Beef, satan! Hij, die ons geleidt,
  zal u de vaan doen strijken!
  Delf vrouw en kind’ren `t graf,
  neem goed en bloed ons af,
  het brengt u geen gewin:
  wij gaan ten hemel in
  en erven koninkrijken!
   
  OPW.
   
  Reacties
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Storm voor de stilte
   

   Geen gevoel meer om te delen. ik heb alles weggegeven aan de mensen die nooit echt hebben geluisterd. Niemand om op terug te vallen ik kan slechts mijn vuisten ballen en slaan tegen de leegte om me heen. ... Maar U, U kent me echt. En U weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt U niet in? U hebt toch beloofd me te dragen door het water? Kunt U dan niet zien dat ik verdrink?
  Ik ben moe van al het bidden. Ik heb geen kracht om nog te schreeuwen. En van U heb ik al tijden niets gehoord. Dus nu schreeuw ik zonder woorden maar mijn klanken gaan verloren in de stilte die mijn leven nu omgeeft
  Maar U,U, kent mij echt. En U weet waar ik doorheen ga. En toch grijpt U niet in? U hebt toch beloofd me te dragen door het water, kunt U dan niet zien dat ik verdrink
  Geen gevoel meer om te delen. Ik heb alles weggegeven
    maar diep van binnen weet ik dat U luistert ...

  @Mary
   
   
   
   
     Reacties
   
   
   
   
  Bij Vader op Schoot
   
  Mag ik even bij U schuilen, Vader,
  als een kind even op Uw schoot kruipen?
  Niet dat ik zo'n verdriet heb vandaag,
  maar gewoon om een beetje geborgenheid.

  Soms voel ik me alleen,
  ondanks alle mensen om mij heen.
  Soms heb ik het gevoel alsof ik stil sta,
  terwijl de wereld langs mij heen raast.

  Dan wil ik graag even bij U komen,
  met mijn hoofd tegen Uw borst leunen.
  Gewoon even een arm om mij heen voelen,
  weten dat er iemand voor mij is.

  Dank U, lieve Vader,
  dat ik eigenlijk niet hoef te vragen
  of ik wel bij U mag komen,
  maar dat U er altijd voor mij wilt zijn.
   
  @Fenno Broei  Reacties
   
   
   
   
  God, U bent mijn hoop

  Het stormt om mij heen en ik voel me verward Maar diep in mijn binnenste diep in mij hart Weet ik dat U daar bent En dat U mij bij name kent

  Heer ik weet niet waar deze weg toe leidt En in mijn gedachten heerst er een strijd Maar ik wil tot U zingen Heer En leg al mijn last voor U neer

  Refrein: U bent mijn hoop U bent een liefdevolle Vader 'k Vertrouw op U Want U zorgt voor uw kind Heer ik weet dat ik op U kan bouwen U hebt elke situatie in uw hand

  Ik dank U Heer dat U mijn leven kent En dat U voor mij aan 't kruis gestorven bent U droeg al mijn schuld en pijn Ja door uw bloed ben ik nu rein

  Vult U mijn leven met uw Heil'ge Geest In U aanwezigheid ben ik niet meer bevreesd Ik geef U mijn leven Heer En zing tot U elke dag weer

  Refrein: U bent mijn hoop U bent een liefdevolle Vader 'k Vertrouw op U Want U zorgt voor uw kind Heer ik weet dat ik op U kan bouwen U hebt elke situatie in uw hand

  Bij u is de bron des levens

  Ik kom tot U mijn Vader En leg mijn leven in uw hand Mijn tong verdroogt van dorst Heer O giet uw water uit op mijn dorstig land Heer maak de woestijn tot een waterplas Want U bent het die nieuw leven geeft Uw waterbronnen Heer op het dorre land Doordrenk mij met uw Heil'ge Geest

  Refrein: Bij U is de Bron des Levens Bij U vind ik nieuwe kracht U richt mij op als ik ben gevallen Als ik moe ben en niet verder kan Bent U het die uitkomst biedt Bij U is de Bron des Levens Ik drink het Levende Water om niet

  Met vreugde mag ik scheppen Het Levend Water uit uw Bron Overspoel mij met nieuw leven De Geest en de bruid zeggen wie dorst heeft kom De dorre woestijn zal bloeien als een roos Ja de steppe die jubelt en lacht Rivieren ontspringen op het kale land Heer U geeft mij vreugde in mijn hart

  Refrein: Bij U is de Bron des Levens Bij U vind ik nieuwe kracht U richt mij op als ik ben gevallen Als ik moe ben en niet verder kan Bent U het die uitkomst biedt Bij U is de Bron des Levens Ik drink het Levende Water om niet

  Ja ik vertrouw U Vader U heeft mijn leven in uw hand Er komt een frisse regen Deze regen bevloeit mijn dor en dorstig land De tijd van uw genade komt er aan Dikke regendruppels vallen neer De stromen van Levend Water zullen vloeien Uit mijn binnenste keer op keer
  Refrein: Bij U is de Bron des Levens Bij U vind ik nieuwe kracht U richt mij op als ik ben gevallen Als ik moe ben en niet verder kan Bent U het die uitkomst biedt Bij U is de Bron des Levens Ik drink het Levende Water om niet

  Ik drink het Levende Water om niet
  Ik drink het Levende Water om niet

  @Menorah van der Zwan
     Reacties

   

  Schuilen bij God


  Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1) De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2) Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3) U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4) Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)


  Psalm 91:1,2 Psalm 91:9b-11 Matt. 11:28-30* Psalm 61:3,4 Psalm 121:1-2,

   
   
  Reacties
   
   
   
   
  Jezus, schuilplaats en schild.

  Jezus, Heiland, mijn Verlosser,

  laat mij schuilen aan uw hart.
  Stormen woeden,
  watervloeden maken hart en ziel benard.

  U alleen bent mijn vertrouwen,
  U mijn schuilplaats en mijn schild.
  Het erbarmen
  in uw armen heeft mijn angstig hart gestild.

  Door uw lijden is verzoening
  voor mij, zondaar, aangebracht,
  En geen zonde
  wordt gevonden, want U hebt het werk volbracht.

  Ik mag in uw liefde rusten.
  Geef mij, dat ik nooit vergeet,
  dat de zegen
  is verkregen door wat U aan `t kruishout deed.
   
  J.Ph.Buddingh
   

   

  Lees meer...
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  "Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht."

  - Matthéüs 11:28-30

   

  Als jij zegt: 'Ik ben moe…'

  ..zegt God tegen jou: 'Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.'
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
   
   
   
   
  Een levenslast zo zwaar als lood,
  is niet langer meer te dragen.
  Je schuifelt stilaan naar de dood,
  heeft het nog zin om God te vragen.

  Die zware last verteert je hoofd
  je denkvermogen aangetast.
  Je lichaam voelt aan als verdoofd,
  O God ontneem mij deze last.

  Kon ik maar in 't voorbij gaan,
  Zijn kleed heel even nipt aanraken.
  Ik zou ontlast zijn en voortaan,
  voor Hem mijn leven zinvol maken.

  Ik bidt tot Jezus om die kracht,
  mij aan te raken als Hij wil.
  Ik weet Hij heeft daarvoor de macht,
  maar't wachten maakt angstig stil.

  Ik schuil eerbiedig bij mijn Heer,
  Alleen kan ik de pijn niet aan.
  Voorbij komt Hij beslist een keer,
  zijn kin'ren laat Hij nimmer staan.
  Anton van der Haar

   
   
   
   
  Lees meer...

   

  Wees niet bevreesd 

   

  Wees niet bevreesd, wanneer de nacht gaat vallen,
  Wees niet bevreesd, wanneer het donker wordt.
  Hier is Mijn hand, wees maar niet bang te vallen.
  Ik houd je vast, Mijn macht schiet nooit tekort.

  Wees niet bevreesd, wanneer de golven stijgen,
  zodat het water tot de lippen komt.
  Want met een wenk doe Ik de winden zwijgen
  en zee en aarde liggen als verstomd.

  Wees niet bevreesd, wanneer je krachten minderen,
  want in jouw zwakheid wordt Mijn kracht volbracht.
  Ik heb veel werk te doen, ook voor mijn zwakke kinderen.
  En alles kun je, als je mij verwacht.

  Wees niet bevreesd, want Ik zal voor je zorgen.
  Denk aan de lelien, de mussen die Ik voed.
  Ik ben de God van heden en van morgen,
  de God die leeft en die jou leven doet!

  (Nel Benschop)
   

    

   

   
   
   

  Lees meer...
   
   
   
   
  You are my hiding place,
  You always fill my heart
  With songs of deliverance,
  Whenever I am afraid
  I will trust in You.
  I will trust in You,
  Let the weak say I am strong
  In the strength of the Lord.
   
  U bent mijn schuilplaats Heer,
  U vult mijn hart steeds weer
  met een verlossingslied.
  Telkens als ik angstig ben,
  steun ik op U.
  Ik vertrouw op U.
  Als ik zwak ben, ben ik sterk
  in de kracht van mijn Heer.
   
  T&M: Michael Ledner
  © 1981 Maranatha Music / Universal Songs.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl