Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

   

   

   

   

   

  Vergeving

   

   

  Markus 11:25: "En wanneer gij staat te bidden, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben, opdat ook uw Vader in de hemelen uw overtredingen vergeve."

  Vergeving is één van de moeilijkste onderwerpen die Jezus met ons behandelt. In geen enkele godsdienst op aarde wordt dit onderwerp zo behandeld als door Jezus. Het is duidelijk dat wij de kracht en de liefde van de Heilige Geest nodig hebben om te kunnen vergeven. God heeft ons vergeven door het offer van Zijn Zoon. Hij wil ook dat wij elkaar vergeven.

  Wetenschappelijk is bewezen dat door bitterheid, haat, rancune en onvergevingsgezindheid vele ziekten ontstaan en tot overspanning en depressie leiden. Het berooft de mens ook van vrede en rust in het hart. Via de weg van vergeving is er relatie met God mogelijk.

  Als je anderen vergeeft, zul je zelf zegen ervaren, het zet je geestelijk vrij. Iemand heeft gezegd: “Als je niet kunt vergeven wens je de persoon slechte dingen toe, eigenlijk de dood.” Niet kunnen vergeven is bezig zijn met zelf een beker vergif te drinken, het is dodelijk voor jezelf. Nogmaals de Heilige Geest geeft kracht en liefde om te kunnen vergeven.

  Teksten op andere plaatsen in de Bijbel: Kolossenzen 3:13, Handelingen 2:38, Efeziërs 1:7, Efeziërs 4:32, Lukas 23:34.
   
   
   
  Reacties
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl