Toevluchtsoord
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
   
   
  Zoals een hinde smacht
  naar stromend water,
  zo smacht mijn ziel
  naar u, o God.
   
  3 Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God,
  wanneer mag ik nader komen
  en Gods gelaat aanschouwen?
   
  4 Tranen zijn mijn brood,
  bij dag en bij nacht,
  want heel de dag hoor ik zeggen:
  ‘Waar is dan je God?’
   
  5 Weemoed vervult mijn ziel
  nu ik mij herinner hoe
  ik meeliep in een dichte stoet
  en optrok naar het huis van God –
  een feestende menigte,
  juichend en lovend.
   
  6 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,
  mijn God die mij ziet en redt.
   
  7 Mijn ziel is bedroefd,
  daarom denk ik aan u,
  hier in het land van de Jordaan,
  bij de Hermon, op de top van de Misar.
   
  8 De roep van vloed naar vloed,
  de stem van uw waterstromen –
  al uw golven slaan
  zwaar over mij heen.
   
  9 Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,
  ’s nachts klinkt een lied in mij op,
  een gebed tot de God van mijn leven.
   
  10 Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:
  ‘Waarom vergeet u mij,
  waarom ga ik gehuld in het zwart,
  door de vijand geplaagd?’
   
  11 Mij gaat door merg en been
  de hoon van mijn belagers,
  want ze zeggen heel de dag:
  ‘Waar is dan je God?’
   
  12 Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
  en onrustig in mij.
  Vestig je hoop op God,
  eens zal ik hem weer loven,
  mijn God die mij ziet en redt.
   
  Psalm 42 NBV
   
   
  Reacties
   
   
   
   
  1 Een psalm van David, toen hij in de woestijn van Juda was.
   

  2 God, u bent mijn God, u zoek ik,
  naar u smacht mijn ziel,
  naar u hunkert mijn lichaam
  in een dor en dorstig land, zonder water.
   

  3 In het heiligdom heb ik u gezien,
  uw macht en majesteit aanschouwd.
  4 Uw liefde is meer dan het leven,
  mijn lippen zingen uw lof.
   

  5 U wil ik prijzen, mijn leven lang,
  roepend uw naam, de handen geheven.
  6 Dan wordt mijn ziel verzadigd met uw overvloed,
  jubel ligt op mijn lippen, mijn mond zal u loven.
   

  7 Liggend op mijn bed denk ik aan u,
  wakend in de nacht prevel ik uw naam.
  8 U bent altijd mijn hulp geweest,
  ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
  9 Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
  uw rechterhand houdt mij vast.
   

  10 Laat verzinken in de diepten der aarde
  wie mij naar het leven staan,
  11 laat ten prooi vallen aan de jakhalzen
  wie mij uitleveren aan het zwaard.
  12 Maar de koning zal zich verheugen in God,
  wie hem trouw zweert, prijst zich gelukkig –
  leugenaars wordt de mond gesnoerd.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl