Toevluchtsoord
Categorieen
...........
 
 
 
 
 
 
 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

 1. Psalm 91:1,2
 2. Psalm 91:9b-11
 3. Matt. 11:28-30*
 4. Psalm 61:3,4
 5. Psalm 121:1-2,

      DPM

 

 
 
 
 
 
God wijst mij een weg
als ik zelf geen uitkomst zie.
Langs wegen die geen mens bedenkt,
maakt Hij mij Zijn wil bekend.
Hij geeft elke dag
nieuwe liefde, nieuwe kracht.
Als ik mijn hand in Zijn hand leg,
wijst Hij mij de weg.

Al moet ik door de wildernis,
Hij leidt mij.
Hij toont mij een rivier in de woestijn.
Alles zal ooit vergaan
maar Zijn liefde blijft bestaan
en Hij maakt iets heel nieuws vandaag.
 
Opw.429
 
 
 
 
 
    

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King

 Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

   Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

Met zijn vlerken beschermt
en onder zijn vleugelen
vindt gij een toevlucht;
 
Psalm 91:4
    
 
 
 
 
 
 
Gothic
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Laatste reacties
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
  Zie hoe Jezus lijdt voor mij

   

   

   

   

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij

   

  Zie hoe Jezus lijdt voor mij,

  aan het kruis de dood nabij.

  Die voor mij het oordeel draagt;

  Hij die tot zonde wordt gemaakt.

  Wat een offer - Hij voor mij!

  Wie wil worden zoals Hij?

  Zoveel pijn, ongerechtigheid,

  is op Hem die voor mij strijdt.

   

  Zie hoe Jezus biddend strijdt

  met de pijn, verlatenheid.

  Zo alleen, verwond roept Hij:

  Mijn God, waarom verlaat U mij?

  Zie wat Jezus heeft gedaan;

  in zijn lijden heeft doorstaan.

  Zoveel liefde verwondert mij;

  niemand heeft zo lief als Hij.

   

  Als de Heer zijn leven geeft

  vlucht de dag, de aarde beeft.

  Zelfs de dood verliest haar macht

  als Jezus roept: het is volbracht!

  Waarlijk Hij is Zoon van God,

  die voor ons gekruisigd wordt.

  Door zijn wonden genezen wij;

  in zijn dood maakt Hij ons vrij.

   

  Heel de schepping slaakt een zucht;

  zij ontwaakt, het duister vlucht.

  Jezus leeft, is opgestaan;

  Hij roept ons uit de dood vandaan.

  Juich, want Hij, mijn Here leeft!

  Hij die overwonnen heeft.

  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

  nooit van God verlaten zijn.

   Juich want Hij, mijn Here leeft!

  Hij die ons de toekomst geeft.

  Nooit meer tranen en nooit meer pijn;

  nooit van God verlaten zijn.

   

  Tekst: Hans Maat,

  muziek: Elbert & Niek Smelt.

  © Stichting Sela Music

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl